Wycieczki szkolne

Wycieczki szkolne to najbardziej atrakcyjna i efektywna forma pracy pozalekcyjnej wychowawcy klasy z uczniami. Umożliwia ona nawiązywanie bezpośredniego kontaktu dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym, jak również z życiem społeczno – gospodarczym i kulturalnym w różnych regionach kraju. Wycieczki są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, których nie jest w stanie dostarczyć nawet najbardziej ciekawie przeprowadzona lekcja w klasie. Poza tym uczniowie mają możliwość nabywania nieznanych im dotąd informacji oraz poszerzenia kręgu swych zainteresowań.

Organizacja wycieczki szkolnej to duże wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Nasze biuro, doświadczony organizator wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno nauczycieli jak i rodziców. Wiele biur podaje orientacyjne kwoty nie uwzględniając kosztów biletów, kosztów pełnego wyżywienia czy transportu – wprowadzając tym samym nauczycieli i rodziców w błędne przekonanie o niskich kosztach wycieczki. Dbając o rzetelne przedstawienie naszej oferty zawsze przedstawiamy ofertę zawierająca wszystkie koszty, tak aby opiekunowie nie musieli zbierać dodatkowych pieniędzy na bilety czy obiad w drodze powrotnej. Zapraszamy do zapoznania się z najbardziej popularnymi wycieczkami szkolnymi oferowanymi przez nasze biuro. Każdy program możemy dostosować do Waszych potrzeb. Wycieczki mogą być 1, 2 lub 3 dniowe, możemy tez zorganizować na bazie programu wycieczki Zieloną Szkołę. Skontaktujcie się z naszymi Promotorami w Waszym regionie aby jak najszybciej dostać nasza ofertę dedykowaną dla Waszej grupy.