Wycieczki refinansowane

Jak uzyskać finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Wycieczkę Szkolną

Poinformuj rodziców

Poinformuj rodziców o możliwości wyjazdu dzieci na Wycieczkę Szkolną finansowaną przez Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 100%. Ważnym elementem jest czas, w którym można się starać o finansowanie do 100% – wiadomo kto pierwszy ten lepszy.


Wybierz imprezę

Wybierz z rodzicami Wycieczkę Szkolną finansowaną przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 z Katalogu WycieczkiSzkolne.Online. Udział dzieci w wybranej imprezie turystycznej zostanie zgłoszony do finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do zgłoszenia potrzebna jest tylko główna informacja o kierunku np. Trójmiasto lub Góry Świętokrzyskie.

Po uzyskaniu finansowania dla każdego ucznia ustalimy dokładnie, harmonogram i czas wycieczki.


Ustal termin

Ustal z rodzicami termin wyjazdu – zwróć uwagę na kalendarz roku szkolnego oraz dni wolne. Na podstawie tych informacji przygotujemy Kartę Wycieczki. Ze względów formalnych i organizacyjnych wycieczki refinansowane mogą odbywać się tylko w turnusach 2 lub 3 dniowych: I turnus w dniach: poniedziałek, wtorek, środa; II turnus w dniach: środa, czwartek, piątek.


Przygotuj listę

Przygotuj listę dzieci chcących wziąć udział w takiej imprezie. Lista musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, PESEL dziecka (do ubezpieczenia), imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Pamiętaj, dzięki finansowaniu kosztów przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, rodzice nie będą musieli płacić za wycieczkę.


Uzyskaj zgody

Zbierz od rodziców zgody na udział dziecka w Wycieczce Szkolnej lub Zielonej Szkole oraz zgodę na realizację dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wzory dokumentów dostarczymy na podstawie przygotowanej listy. Poinformuj, że przyznanie finansowania odbywa się przez Internet a rodzice którzy nie będą mogli sobie poradzić dostaną wsparcie naszego Promotora Wycieczek.


Autoryzacja

Biuro WycieczkiSzkolne.Online za zgodą i w porozumieniu z rodzicami wystąpi o finansowanie udziału dziecka w Wycieczce Szkolnej. Każdy wniosek prowadzony jest indywidualnie, co zająć może kilka dni. W momencie uzyskania finansowania, Wycieczka zostaje skierowana do realizacji, a my przygotujemy na podstawie przekazanych informacji szczegółowy harmonogram Wycieczki Szkolnej.

Wyjazd na Wycieczkę Szkolną

Na 30 dni przed Imprezą, nasze biuro przedstawi do akceptacji szczegółowy harmonogram, który stanowił będzie podstawę realizacji usługi. W przypadku, gdyby usługa nie mogła być zrealizowana w wyznaczonym terminie z jakiegokolwiek powodu np: nieprzewidziane zdarzenie losowe, pandemia, kwarantanna, ograniczenia w przemieszczaniu, niedostępność obiektów lub inne zdarzenia, szkoła na wniosek rodziców ma możliwość wyznaczenia innego terminu wyjazdu.

Szybka decyzja o wyborze wycieczki i uzyskanie 100% finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest gwarancją bezpłatnego wyjazdu.


Biuro WycieczkiSzkolne.Online zorganizuje dofinansowanie i przeprowadzi cały proces pozyskiwania funduszy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jeżeli w naszym katalogu Wycieczek Szkolnych nie ma oczekiwanego kierunku napisz do nas skontaktujemy się a następnie przygotujemy odpowiednią dla Was wycieczkę Szkolną. Jesteśmy otwarci i gotowi do działania dla Ciebie.